Jokesin Lehtikuvaaja-rahaston toimintaa muutetaan

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö on päättänyt uudistaa Lehtikuvaajarahaston toimintaa tänä vuonna. Rahaston hoitokuntaan nimetään viisi valokuvaajajäsentä Journalistiliiton suurimmista lehdistöyhdistyksistä ja yksi Suomen Lehtikuvaajista. Hoitokunnan tehtävänä on valmistella säätiölle esitykset siitä, miten valokuvaajien Kopiosto-apurahat jaetaan.
Hoitokunnan kausi on kaksi vuotta. Tehtävään nimettävä valokuvaaja on hoitokuntakautensa ajan karenssissa, eikä voi saada apurahoja hoitokunnalta. Säätiön hallitus tekee päätöksen hoitokunnan kokoonpanosta kokouksessaan 28.2.2014. Aikaisemmin hoitokunnan jäsenistä teki esityksen ainoastaan Suomen Lehtikuvaajat ry.

Säätiön tavoitteena on tällä muutoksella varmistaa se, että rahastolle kertyvät lehtikuvan valokopiointikorvaukset käytetään Kopioston ohjeistuksen mukaisesti lehtikuvaajien apurahoihin.

Lehtikuvaajarahaston apurahoja voivat hakea ne valokuvaajat, jotka ovat jättäneet Kopiosto-valvontavaltakirjan Journalistiliitolle sekä ne kuvaajat, joiden oikeus apurahaan on muuten perusteltavissa valokuvauksen Kopiosto-korvaukseen oikeuttavalla ammatillisella toiminnalla.
Lehtikuvan valokopiointikorvauksista menee tällä hetkellä 50 % kustantajille. Tekijöille tulevasta osuudesta 2/3 menee tällä hetkellä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto, Finnfoto ry:lle ja 1/3 Suomen Journalistiliitolle, joka on ulkoistanut Kopiosto-korvausten jaon Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle.