Juhani Kemi jatkaa säätiön puheenjohtajana

Grote Markt, Bryssel.

Jokesin puheenjohtajana jatkaa Juhani Kemi Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksestä.

Säätiön vuosikokous pidettiin helmikuun lopulla Helsingissä. Suomen aikakauslehtitoimittajain liiton edustajaksi säätiön hallitukseen nimettiin Annika Korpimies. Pirkanmaan Journalisteja edustamaan valittiin säätiön vuosikokouksessa Matti Litukka. Hallituskaudet kestävät neljä vuotta.

Radio- ja televisiotoimittajien liittoa hallituksessa edustaa vuodet 2012-2014 Aapo Parviainen, Suomen freelance-journalisteja Irene Pakkanen ja Helsingin Sanomalehtimiesyhdistystä Antti Manninen.

Irene Pakkanen toimii säätiön varapuheenjohtajana. Säätiö valitsi vuosikokouksessaan tilintarkastajina jatkamaan KHT Lotta Kauppilan Tilintarkastusrengas OY:stä ja toimittaja Veijo Hyvösen Turun Sanomista. Säätiön asiamiehenä toimii Anna Kähkönen.