Laitinen, Rönkkö ja Dammert saivat 5000 euron työskentelyapurahat

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julisti keväällä ensimmäistä kertaa haettavaksi 5000 euron työskentelyapurahat journalisteille. Apurahan saivat freelance-toimittajat Maria Dammert, Pertti Rönkkö ja Jussi Laitinen.

Maria Dammert tutkii lasten varhaisen ADHD-diagnosoinnin problemaattisuutta, diagnoosin
yhteyttä erityisluokkasiirtoihin ja viimeisimpiä muutoksia erityisopetuksen rahoituksessa ja toimintamuodoissa.
Dammert työstää aiheesta juttukokonaisuutta lasten diagnooseista.

Freelance-toimittaja Pertti Rönkkö sai työskentelyapurahan ”100×100 silmäystä” -projektiin. Kyseessä on 100 sekuntia pitkistä ohjelmista koostuva 100-osainen tutkiva ja kokeileva tv-dokumenttisarja berliiniläisistä ihmisistä, eläimistä ja oudoista ilmiöistä. Materiaali kuvataan, äänitetään ja editoidaan matkapuhelimella.

Freelance-toimittaja Jussi Laitinen sai apurahan Energiaesseet -kokoelman kirjoittamiseen. Journalistisella otteella kirjoitetun esseekokoelman yksi tavoite olisi maahantuoda Suomeen uusinta kansainvälistä energia- ilmasto- ja talouspoliittista keskustelua. Laitinen haluaa yhdistää kokoelmassaan suuret linjat ja tavallisen ihmisen arjen tason, poikkitieteellisen pohdinnan ja vapaan visioinnin.

Kopiosto-apurahoilla on ennenkin tuettu näyttelyiden ja julkaisujen tekemistä, mutta varsinaista journalistista työtä Jokes ei ole aiemmin tukenut. Ajatuksena on ollut, että juttujen ja ohjelmien teon kustannukset täytyy tulla työnantajan tai toimeksiantajan kukkarosta. Nyt haluttiin antaa journalistille mahdollisuus ottaa aikaa päivätyön ohessa ja perehtyä, syventyä ja keskittyä tärkeäksi koetun journalistisen jutun tekemiseen.