Lehtikuvaajarahaston apurahahaku alkaa

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Apurahoja ei myönnetä jo käynnissä oleviin koulutuksiin tai matkoihin tai jo toteutuneisiin hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin.

Apurahahakemus jätetään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Postitse, sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn, eikä liitteitä palauteta.

Haku alkaa 1.8. ja päättyy 30.8.2016 kello 17. Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan järjestelmästä ennen hakemuksen sähköistä lähettämistä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle. Sitoumuksen on oltava perillä 5. syyskuuta mennessä.

Lue lisää Lehtikuvaajarahaston apurahahausta.