Lehtikuvaajarahaston ja Freelance-apurahojen hoitokunnat nimetty

Pete Aarre-Ahtio, Kai Widell ja Jarmo Kontiainen Lehtikuvaajarahaston kevään kokouksessa.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallitus on nimennyt hoitokunnat Lehtikuvaajarahastolle ja Freelance-apurahojen hoitokunnalle.

Lehtikuvaajarahastossa aloittavat tänä keväänä uusina jäseninä visuaalisen journalismin lehtori Anssi Männistö Tampereelta sekä valokuvaaja, visualisti Kai Widell Helsingistä. Kausi kestää kaksi vuotta. Kalevan valokuvaaja Jarmo Kontiainen nimettiin myös hoitokunnan jäseneksi kahdeksi vuodeksi. Kontiainen toimi hoitokunnan jäsenenä myös aiemmin. Kausi jatkuu Ilta-Sanomien valokuvaaja Pete Aarre-Ahtiolla, freelance-valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläisellä ja Salon Seudun Sanomien valokuvaaja Kirsi-Maarit Venetpalolla.

Jokesin Lehtikuvaajarahasto jakaa lehtikuvaajille Kopiosto-apurahoja valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Rahastosta voi hakea apurahoja myös kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, opintomatkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin

Vuoden 2023 alussa aloittaneeseen uuteen Freelance-apurahojen hoitokuntaan nimettiin kahdeksi vuodeksi toimittaja-suomentaja Juha Hakala, suomentaja Jaakko Kankaanpää ja toimittaja Anitra Rönkkö. Yhdeksi vuodeksi nimettiin valokuvaaja, graafinen suunnittelija Anne Kalliola, suomentaja Riina Vuokko sekä ohjaaja, toimittaja ja käsikirjoittaja Päivi Väntönen.

Freelancereiden Kopiosto-apurahat on tarkoitettu toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen.

Hoitokuntien tehtävänä on tehdä esitys apurahojen jakamisesta säätiön hallitukselle.