Lehtikuvaajarahaston stipendit nyt haettavana

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Jokesin Lehtikuvaajarahasto myöntää anomuksesta vuosittain apurahoja valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Rahaston perusvarat tulevat Kopiosto ry:n keräämistä lehtikuvaajien kuvien valokopiointikorvauksista.
Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin tai jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin matkoihin tai koulutuksiin, eikä virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin.

Apurahaa haetaan Jokesin sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Rekisteröidy järjestelmään, täytä hakemus, perustele hankkeesi ja laadi talousarvio. Valitse apurahan käyttökohteeksi Lehtikuvaajarahaston stipendi. Tulosta hakemus ja sitoumus paperille ja lähetä allekirjoitettuna osoitteeseen:

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, Jokes
”Lehtikuvaajarahaston apurahahaku”
Siltasaarenkatu 16 7.krs
00530 Helsinki

Kuvia ei tarvitse tulostaa hakemuksen mukaan, vaan ne voi ladata sähköiseen järjestelmään.

Hakemus on lähettävä määräaikaan mennessä niin kirjeitse kuin sähköisen järjestelmän kautta. Hakemuksia tai liitteitä ei oteta vastaan faksilla tai sähköpostilla. Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta. Myönnetystä apurahasta seuraa kolmen vuoden karenssi.

Haku päättyy maanantaina 4.3.2013. Hakemus on toimitettava 1. luokan kirjeenä, maksimissaan A4 -koossa (Huom! ei maksikirjeenä). Viimeisen hakupäivän postileima riittää kotimaan lähetyksissä. Ulkomailta saapuvien lähetysten on oltava perillä 4.3.2013 mennessä.