Nova-apurahoja jaettiin vain kaksi

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Jokesin hallitus jakoi tiistaina 9.6.2015 kevään apurahat yhteensä 60 journalistille ja työryhmälle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma nousee 230 000 euroon. Hakemuksia saapui yhteensä 161.

Suurimman 22 400 euron Jokes-apurahan sai Tiina Rautkorpi Innovoiva TV-ammattilainen – tutkimus- ja kehittämismenetelmän pilottiin.
Isoja Nova-apurahoja myönnettiin vain kaksi. Työpari Antti Saarenpää – Jarno Liski saivat 20 000 euron apurahan hankkeelleen Podcast Liechtenstein – moderni uuden lajityypin tutkivan journalismin ohjelmasarja.
Toinen Nova-apuraha myönnettiin Kari Kuukalle Kosketusnatiivin journalismin –koulutusrungon luomiseen.

5 000 euron työskentelyapurahoja myönnettin kahdeksan. Hyviä hakemuksia oli tällä kertaa todella paljon ja säätiön hallitus nostikin tästä syystä apurahojen kappalemäärää.

Tällä hakukerralla tuli poikkeuksellisen paljon sellaisia apurahahakemuksia, jotka olisivat olleet paikallaan säätiön syksyn avoimessa haussa. Keväisin jaetaan vain hakuilmoituksessa kerrottuihin kohteisiin, syksyllä taas haku on vapaa. Jokesin hallitus toivookin, että moni väärään aikaan liikkeellä ollut hakisi uudemman kerran apurahoja loka-marraskuun haussa.

Katso myönnetyt apurahat.