Stipendier att söka

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes-stipendier för ör fortsättningsstudier, kompletterande studier, forskning samt annan väl motiverad verksamhet som gagnar hela mediebranschen, arbetsstipendier, två Jokes-Nova-stipendier på 20 000 euro var till nya journalistiska publikationer eller för att utveckla innehåll samt stipendier för yrkesutbildande. Jokes utlyser också sammanlagt 4 000 euro för utveckling av färdigheter som behövs i facklig intressebevakning. Stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen. Jokes-Nova- och Jyrki A. Juutis minnestipendium kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Stipendier beviljas inte åt studerande. FJF-medlemmar ska ha medlemsavgiften i skick och kopiosto-fullmakten ska ha överlåtits till Journalistförbundet.

Ansökan ska vara inlämnad på det elektroniska systemet före den 27 maj 2016 klockan 17. Den till ansökan hörande förbindelsen printas ut från det elektroniska systemet, skrivs under och skickas per post till stiftelsens kansli. Förbindelsen ska vara framme på stiftelsens kansli senast den 3 juni.

Läs mer