(svenska) Stipendier att söka

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och
Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Stipendierna beviljas för fortbildning, kompletterande av yrkesskicklighet, språkstudier, forskning som har anknytning till branschen samt för arbete som fördjupar yrkesbilden. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål få stöd. Av skriftliga projekt ges de företräde som är betydande eller till nytta för journalistkåren. Stipendierna beviljas inte för grundutbildning, arbetsresor eller för enbart rekreation.

Ansökningstiden går ut 8.11.2013 kl. 16.00, då ansökningarna senast ska finnas i det elektroniska ansökningssystemet. Den bifogade förbindelsen skickas per post och måste vara på stiftelsens kansli senast 15.11. 2013.