Ansökningssystem

Jokes-stiftelsens stipendier kan sökas via det elektroniska stipendieansökningssystemet.

DATASÄKERHETS- OCH REGISTERBESKRIVNING.

Gör så här:

1. Registrera dig i Jokes’ stipendieansökningssystem genom att skapa dig ett användarnamn. I fortsättningen kan du använda din användarkod alltid då du söker stiftelsens stipendier.

2. Fyll i ansökningsformuläret.

3. Anslut de bilagor som krävs till ansökningssystemet.

4. Läs igenom ansökan, bilagorna och texten i förbindelsen.

5. Skriv ut förbindelsen som finns i stipendieansökningssystemet.

6. Skicka ansökan elektroniskt via stipendieansökningssystemet. Din ansökan kommer inte att behandlas förrän du har skrivit under den med dina bank-ID på fliken Signatur. Du kan följa med behandlingen av din ansökan i systemet med hjälp av din egen användarkod.

Uppgifter om de stipendier som finns att söka samt om när ansökningstiden går ut hittar du på sidan Stipendier att söka.

Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur Jokes

Siltasaarenkatu 16 7. krs | 00530 Helsingfors | 050 5513 961 | toimisto@jokes-saatio.fi