Stipendier att söka

JOKES UTLYSER STIPENDIER

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiostostipendier, stiftelsens yrkesutbildnings- och språkkurser, studerandestipendier, arbetsstipendier samt yttrandefrihetsstipendier för 2019.

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för pressen samt för journalister som arbetar med de elektroniska mediernas webbpublikationer, Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR FÖR ALLA STIPENDIER

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden för stipendierna börjar den 19 oktober och slutar den 16 november klockan 17, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkoder senast 20.11, i annat fall tas den inte till behandling.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net/.

Ansökan ska innehålla alla de basuppgifter om den sökande som stiftelsen förutsätter (namn, personbeteckning, adress, arbetsgivare, kort arbetshistorik, medlemsförening samt tidpunkten för anslutningen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av användningen av stipendiet, motivering samt uppskattning av kostnaderna för projektet. Ange i kostnadsuppskattningen om du söker stipendium för arbete eller för kostnader, eller både och. Ingen kostnadsuppskattning behöver göras för Jokes arrangerade språkkurser och för yrkesutbildande kurser.

Kort arbetshistorik är obligatorisk bilaga. Den bifogas som pdf i det elektroniska systemet.

ANVÄNDNINGSTID OCH RAPPORTERING

Stipendiet ska användas inom ett år efter att det beviljats. Vid avhandlingar och bokprojekt kan användningstiden vara längre.

En rapport om användningen av stipendiet ska lämnas in till stiftelsen inom tre månader efter att projektet blivit färdigt och stipendiet använts för beviljat ändamål. Om stipendiet använts för utgifter bifogas kvitton och redovisningar för utgifter upp till beviljad summa. För rapport om arbetsstipendier bifogas färdig publikation, inbjudan till utställning, slutarbete eller annan tillförlitlig redovisning för att stipendiet använts för beviljat ändamål.

KOPIOSTOSTIPENDIER

Användningsändamål

Stipendierna beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortbildning, språkstudier, för forskning som hänför sig till branschen, för verksamhet som fördjupar arbetsbilden, som språk- och studieresor, slutförande av studier, samt för att göra utställningar och publikationer. Därutöver kan annat som är yrkesmässigt motiverat stödas. Stipendier beviljas inte för grundutbildning, apparatanskaffningar och inte för uttrycklig rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för redan förverkliga eller pågående kurser eller studieresor. För journalistiskt arbete beviljas 5 000 euros arbetsstipendier. Till studerande beviljas endast 900 euros stipendier för slutarbete.

Principer för utdelning

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för pressen samt för journalister som arbetar  eller har arbetat för de elektroniska mediernas webbpublikationer.

Vid beviljandet av stipendium beaktas den sökandes arbetshistoria i pressen eller i  webbpublikationer, tiden som medlem samt större nyligen erhållna stipendier. Du kan samtidigt söka endast till en av stiftelsens arrangerade språkkurser, annan språkkurs eller fortbildningskurs.

STIFTELSENS YKESKURSER

 1. Mobilvideokurs

2–4.4.2019, Helsingfors

På Jokes tre dagar långa intensivkurs lär man sig filma, spela in och editera journalistiska nyhetsvideor gjorda med mobiltelefon, samt att göra fängslande videomaterial för sociala media. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Målet är att ge rikligt med praktisk övning i att göra mobilvideor. Kursen börjar från grunden. Kursdeltagarna ska ha tillgång till en Android- eller iPhonetelefon. Mark Egan från  Purple Bridge Media i Storbritannien svarar för kursen. Undervisningsspråket är engelska.

Tolv journalister antas till kursen. Kursen innehåller rikligt med övningsuppgifter.

Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt inkvartering för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Kursinnehåll

 • Why mobile?
 • Strengths and weaknesses
 • Different types of video content produced on smartphones
 • The basics of shooting video on smartphones
 • Filming good sequences
 • Shooting professional-looking interviews
 • Getting quality audio
 • Accessories
 • Editing apps
 • Shooting movement
 • Intro to filming apps
 • Telling engaging stories
 • Planning your shoot
 • Multi-media apps to take your video and social media content to the 
next level
 • Summary and close
 • Professional filming apps
 • Taking your shooting to the next level
 • Advanced accessories for smartphone video
 • Creative editing and storytelling styles
 • Advanced editing on Luma Fusion and Kinemaster
 • Screening and feedback

 

 1. Rörliga bilder och grafik med After Effects

20–22.3.2019, Helsingfors

På den tre dagar långa kursen lär man sig att animera foton och grafik, bekantar sig med After Effects CC-programmets grafikfunktioner och hur man kombinerar grafik och video. Kursen är avsedd för visualister som använder andra Adobe program, som till exempel Photoshop och Illustrator, och som har behov av att utvidga sin yrkeskunskap mot rörliga bilder och grafik. Corellia svarar för utbildningen.

Goda grundkunskaper i något av Adobefamiljens designprogram önskas, men tidigare erfarenhet av After Effects behövs inte. Kursen innehåller praktiska övningar. Kursdeltagarna har tillgång till Corellias maskiner och program.

Kursinnehåll

 • Grunderna i After Effects gränssnitt
 • Att göra fotoserier av slide show-typ mera levande
 • Animering av Photoshop- och Illustratorbilder med lager
 • ”Klippanimering” av figurer med parent-child-kedjor
 • Animering av figurer med puppet tool-verktyg
 • Att skapa figurer med vektoranimation
 • 3D-verktyg i After Effects
 • Att skapa 3D-perspektiv i foton
 • Att skapa och animera vektorformer
 • Textanimation och kinetisk typografi
 • Animerade texturer
 • Partikelanimation
 • Att lägga till grafik i video
 • Motion tracking
 • Att ta bort störande element i video

Post-production designern Otso Pakarinen fungerar som After Effects-utbildare. Pakarinen har gjort hundratals tv-reklamer, tiotals tv-programtrailers, grafik och efterbehandling av företags- och undervisningsvideor samt beställningsmusik, videokonst och åtta album musik.

Tolv visualister antas till kursen. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt logi för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten  ersätts inte.

3 Programming for journalists

18–22.3.2019, Stockholm

Under den fem dagar långa kursen ligger fokus på programmering med ett journalistiskt perspektiv. Grunderna i programmering behandlas, det görs kodningsövningar, man lär sig datautvinning och att hitta data. Kursspråket är engelska.

Högst sex deltagare antas på basen av ansökan till kursen. Stipendiet täcker kursavgift, resan till Helsingfors, flyget till Stockholm, samt logi på hotell för upp till 140 euro per natt. Dagpenning, taxiresor eller utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Journalism ++ i Stockholm tillhör ett nätverk som fokuserar på datajournalistik, som  kombinerar traditionell journalistik med programmering, visualisering och statistik.

Kursinnehåll:

Programming grounds. Variables, if-statements and functions. We are writing our first Python program!

 • More programming theory. Lists, Loops, and CSV files. We build a robot printer capable of spitting out short news items.
 • Intro to scraping. We learn how web pages are structured and how to programmatically retrieve data from them.
 • How to scrape a site. We develop the scraper from day 3 further and set it loose on a whole website. Watch it munch!
 • Review day and walk-through of the course assignment. Then we look forward and kit up. What is the next step? How do you proceed?
4. Workshop för medlingsjournalistik: Verktyg för hantering av konfliktkänsliga ämnen

13.2.2019, Tammerfors

20.3.2019, Tammerfors

Hur skriver man när stämningen i diskussionen är tillspetsad? På Tammerfors universitets workshop för medlingsjournalistik söker man verktyg för att hantera konfliktkänsliga ämnen. Man övar sig på ett hjälpande kritisk, men konstruktivt grepp. Under den två dagar långa workshopen bekantar man sig, med hjälp av praktiska exempel, med centrala principer i medlingsjournalistikens arbetssätt och tillämpar dem på deltagarnas egna ämnen för artiklar. Vilket som helst ämne kan behandlas.

Till det medlingsjournalistiska greppet hör att i tanke och handling se på konflikter bredare än endast som motsättningar. Detta hjälper även publiken att bättre förstå oenigheter som har en benägenhet att tillspetsas och polariseras. För utbildningen svara  Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Comet. Workshopen dras av forskaren Mikko Hautakangas vid Comet och Tammerfors universitet och redaktör Noora Kettunen från Sovittelujournalistien yhdistys Sopiva. Mera information om metoden finns i Sovittelujournalistien käsikirja, som används som kursmaterial:  sovittelujournalismi.fi

Tolv deltagare antas till workshopen. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt logi för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten  ersätts inte.

 

 1. Live streaming för journalister

1.4.2019, Helsingfors

På den en dag långa kursen lär man sig grunderna i direktsändning på nätet, video streaming. Under kursen går man igenom hur man sänder direkt med mobiltelefon till olika sociala medier, för tv och för nätet. Kursspråket är engelska. Purple Bridge Mediasvarar för utbildningen.

Tolv deltagare antas till workshopen. Kursdeltagarna ska ha med sig egen smarttelefon, iPhone eller android. I utbildningen ingår praktiska övningar och feedback.

Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt logi för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Kursinnehåll:

 • Why live-streaming is so important
 • Which stories work for live-streaming
 • Understanding the technology of streaming
 • Getting quality video and audio
 • Planning a storytelling structure for your live-stream
 • Presenting skills for being on-camera
 • Engaging your audience
 • Moderating comments and editorial issues on social media
 • How to engage and grow your followers using streaming
 • Making it more professional with graphics/multiple cameras

 

ARRANGERADE SPRÅKKURSER

Tidigare erfarenhet av språket krävs för att bli antagen till Jokes språkkurser. Sex journalister antas per kurs.

För stiftelsens två veckor långa språkkurser täcker stipendiet kursavgiften, resor och logi. Jokes betalar tur- och returresor från hemorten till kursorten. Till kurserna i franska, tyska,engelska, ryska, italienska och spanska hör inkvartering i enpersonsrum i utvalda familjer med halvpension (frukost och kvällsmål). För kursen i London ingår frukost och lunch på skolan. I Stockholm täcker stipendiet inkvartering på hotell Crystal Plaza med frukost på hotellet och lunch i skolans kantin. Till kursen i arabiska i Madrid hör inkvartering i universitetets internat (eget rum med frukost och kvällsmål). För de praktiska arrangemangen svarar språkskolan Whitehouse EG.

Resorna i hemlandet ersätts mot kvitton i efterskott. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Om inkvartering i familj inte känns lockande kan du välja att skräddarsy din egen språkkurs. Stipendium från Jokes kan också sökas för språkstudier man själv planerar.

Språkbyråerna kartlägger de utvaldas språkkunskaper och önskemål om kursinnehåll. De två veckor långa kurserna innehåller 50–60 lektioner. I undervisningen ingår diskussioner som behandlar landets vanor och kultur, vardagsspråk och utfärder. På språkkurserna hoppar man in i grupper med pågående undervisning enligt sin egen nivå.

Av kurserna i England är den i London avsedd för deltagare med utmärkta språkkunskaper. Av de antagna krävs språkkunskaper som motsvarar vitsordet eximia eller laudatur i lång engelska i studentskrivningarna, även om det förflutit år eller årtionden sedan skrivningarna.

 1. Arabiska, Madrid 5–1.6.2019
 2. Engelska, Paington 6–15.6.2019
 3. Engelska, London 6–15.6.2019
 4. Spanska, Valencia 5–18.5.2019
 5. Italienska, Firenze 5–18.5.2019
 6. Franska, Montpellier 5–25.5.2019
 7. Svenska, Stockholm 5–25.5.2019
 8. Tyska, Freiburg 5–25.5.2019
 9. Ryska, S:t Petersburg 5–1.6.2019

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER

Med dessa stipendier stöds medlemmars, som aktivt deltagit i fackligt arbete, med studieresor i hemlandet eller utomlands. Stipendierna är avsedda främst för dem som länge deltagit i facklig verksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla journalistförbundets medlemmar. Förutom den korta arbetshistoriken ska ansökan innehålla en redogörelse för den sökandes bakgrund i journalistförbundets förtroendeuppdrag. 

ARBETSSTIPENDIER

Med arbetstipendierna vill man ge möjlighet till grävande journalistiskt arbete, till fördjupning i det egna ämnet eller för bakgrundsarbete. För detta ändamål utdelas 5 000 euros stipendier. Det journalistiska resultatet av arbetet ska publiceras före utgången av 2020. Den arbets- och publiceringsplan som bifogas till ansökan behandlas konfidentiellt av stiftelsen.

STUDERANDESTIPENDIER

Stiftelsen delar ut 900 euros stipendier till studerande i branschen för att göra slutarbete.

STIPENDIER FÖR SLUTFÖRANDE AV STUDIER

Stipendierna ska ge möjlighet för journalister som redan finns i arbetslivet att slutföra sina studier.

 

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR

 

Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors

 

Ombudsman Anna Kähkönen, 050 551 3961, svarar på frågor i anslutning till stipendierna.

 

toimisto@jokes-saatio.fi

www.jokes-saatio.fi