Stipendier att söka

JOKES UTLYSER STIPENDIER

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser vårens stipendier.

Kopiostostipendier för fritt motiverade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendierna för stiftelsens yrkeskurser utlyses. Jokesstipendier delas ut till akademisk forskning som gynnar branschen. Dessutom utlyses tre tvåveckors residensstipendier, av vilka ett till Villa Lante i Rom och två till Koroneoshuset i Aten.

Därtill beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för utveckling av färdigheter i  intressebevakning, samt yttrandefrihetsstipendier till medlemmar i journalistförbundet som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektronisk media. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juutis stipendier är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR FÖR SAMTLIGA STIPENDIER

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden börjar den 2 maj och slutar den 31 maj klockan 16, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara undertecknad med bankkoder före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

SÅ GÖRS ANSÖKAN

Ansökan görs elektroniskt i Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net Du kan söka bara ett stipendium i taget.

Ansökan ska innehålla alla de basuppgifter om den sökande som stiftelsen förutsätter (namn, personbeteckning, adress, arbetsgivare, kort arbetshistorik, medlemsförening samt tidpunkten för anslutningen). Ansökan ska innehålla en beskrivning av användningen av stipendiet, motivering samt uppskattning av kostnaderna för projektet. Ange i kostnadsuppskattningen om du söker stipendium för arbete eller för kostnader, eller både och. Ingen kostnadsuppskattning behövs för Jokes yrkesutbildande kurser eller för studerandestipendier.

Kort arbetshistorik är obligatorisk bilaga. Den bifogas som pdf i det elektroniska systemet.

ANVÄNDNINGSTID OCH RAPPORTERING

Stipendiet ska användas inom ett år efter att det beviljats. Vid avhandlingar och bokprojekt kan användningstiden vara längre.

En rapport om användningen av stipendiet ska lämnas in till stiftelsen inom tre månader efter att projektet blivit färdigt och stipendiet använts för beviljat ändamål. Om stipendiet använts för utgifter bifogas kvitton och redovisningar för utgifter upp till beviljad summa. För rapport om arbetsstipendier bifogas färdig publikation, inbjudan till utställning, slutarbete eller annan tillförlitlig redovisning för att stipendiet använts för beviljat ändamål.

En två års karenstid följer efter ett beviljat Jokesstipendium.

KOPIOSTO-STIPENDIER

Användningsändamål

Stipendierna beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortbildning, språkstudier, för forskning som hänför sig till branschen, för verksamhet som fördjupar arbetsbilden, som språk- och studieresor, slutförande av studier, samt för att göra utställningar och publikationer. Därutöver kan annat yrkesmässigt motiverat stödas. Stipendier beviljas inte för grundutbildning, apparatanskaffningar och inte för uttrycklig rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för redan förverkliga eller pågående kurser eller studieresor. För journalistiskt arbete beviljas endast 5 000 euros arbetsstipendier. Till studerande beviljas endast 900 euros stipendier för slutarbete.

Grunder för utdelning

Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen eller på webbpublikationer.

Vid beviljandet av stipendium beaktas den sökandes arbetshistoria i pressen eller på webbpublikationer, tiden som medlem samt större nyligen erhållna stipendier. Du kan ansöka om endast ett stipendium. Om du ansöker om flera stipendier avslås samtliga.

STIFTELSENS YKESKURSER

Mobilvideokurs

 18–20.9.2019, Helsingfors

 På Jokes tre dagar långa intensivkurs lär man sig filma, spela in och editera journalistiska nyhetsvideor gjorda med smarttelefon, samt att göra fängslande videomaterial för sociala media. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Målet är att ge rikligt med praktisk övning i att göra mobilvideor. Kursen börjar från grunderna. Kursdeltagarna ska ha tillgång till en Android- eller iPhonetelefon. Mark Egan på Purple Bridge Media i Storbritannien ansvarar för kursen. Undervisningsspråket är engelska.

Tolv journalister antas till kursen. Kursen innehåller rikligt med övningsuppgifter.

Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt inkvartering för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Kursinnehåll

 • Why mobile?
 • Strengths and weaknesses
 • Different types of video content produced on smartphones
 • The basics of shooting video on smartphones
 • Filming good sequences
 • Shooting professional-looking interviews
 • Getting quality audio
 • Accessories
 • Editing apps
 • Shooting movement
 • Intro to filming apps
 • Telling engaging stories
 • Planning your shoot
 • Multi-media apps to take your video and social media content to the next level
 • Summary and close
 • Professional filming apps
 • Taking your shooting to the next level
 • Advanced accessories for smartphone video
 • Creative editing and storytelling styles
 • Advanced editing on Luma Fusion and Kinemaster
 • Screening and feedback

VISUAL STORYTELLING

11–13.9.2019, Helsingfors

På Jokes tre dagar långa kurs koncentrerar vi oss på rörliga bilder, bildberättandet och historieberättandet. Kursen är avsedd för journalister som redan gör videor, dokumentärer eller tv-program. Publiceringsplattformen spelar ingen roll. Kursprogrammet fokuserar på berättandet och kursdeltagarna behöver därför ha grundläggande kunskaper i editering. Det finns inte tid att under kursen lära ut användningen av programmen. Kursen innehåller övningar. Deltagarna ska ha egen videokamera eller för ändamålet lämplig mobiltelefon, mikrofoner, samt laptop med  editeringsprogram som till exempel FCP X eller Adobe Premier installerade.

Som utbildare fungerar Dean Arnett, som arbetat 24 år på BBC, men som numera arbetar som självständig producent och filmskapare. Undervisningspråket är engelska.

12 journalister väljs till kursen. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt inkvartering för deltagare från annan ort för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Kursinnehåll:

 • Visual sequences and shooting for sequences
 • Creative visual techniques: time lapses, motion transitions, compositing, visual flair, 
animation, visual magic and much more
 • Telling a story and revealing narrative using pictures
 • Audience behaviour and how to create the reaction you need
 • What engages audience and what makes them share
 • Exercise: Reworking story ideas in consideration of the above
 • The importance of characters
 • The importance actuality and reality
 • Key qualities of viral videos
 • Exercise: Go and shoot a story utilising, where relevant as many of the above to 
make a video that is as engaging and shareable as possible.
 • Best post production storytelling techniques (ie let your material tell the story, not you)
 • The grammar and power of creative editing: montage, pace, suggestion, etc
 • Creative editing and compositing techniques
 • Exercise: Edit yesterdays shoot in the most creative, but appropriate way to engage the biggest online audience
 • The components of a good story
 • Is the first approach always the best? Creative thinking in narrative structure, 
shooting and storytelling
 • The importance of characters, emotions, empathy
 • Narrative reveal and story structure
 • Exercise: Reshoot the first story in a completely new, but still appropriate and 
creative way
and edit this new shoot
 • Screen and discuss our new films.
 • Inspiration and application (other techniques that have been used that we can put 
in our toolbox)
 • Crowd sourced storytelling
 • Multi-camera shooting
 • Fixed rigs
 • New ways of working, new tools and new technology for visual storytelling
 • Interactive and cross platform storytelling

WORKSHOP FÖR HISTORIEBERÄTTANDE

28–31.8.2019, Kaisankoti, Esbo

Avsikten med den fyra dagar långa intensivkursen är att fördjupa teknikerna för det journalistiska berättandet. Undervisningen framskrider från planeringen av den journalistiska berättelsen till utförande och feedback. I slutet av kursen behandlas riskerna med historieberättandet.

Tolv journalister antas till kursen. Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt inkvartering för deltagare från annan ort i enpersons rum på Kaisankoti. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

Undervisningsspråket är finska och engelska. Kursen uppmuntrar  till egna artikelidéer och ger feedback på egna texter både i grupp och individuellt. Som editerare fungerar redaktör, författare och medieutbildare Marketta Rentola och redaktör och författare Reijo Vahtokari. Andra utbildare är FD, docent Maria Mäkelä från Tamperen yliopisto, FD, forskningsdoktor, redaktör Lauri Haapanen, chefredaktör Hanna Jensen från Ellun Kana, samt FD, forskare och redaktör Maija Töyry.

Som huvudutbildare fungerar Publizerbelönade redaktör, editerare och utbildare Jacqui Banaszynski. Banaszynski utbildar journalister bland annat på Poynterinstitutet och Missouri School of Journalism i Columbia samt arbetar som redaktör på Nieman Storyboard som utges av The Nieman Foundation for Journalism at Harvard. Jacqui Banaszynski har mottagit många pris under sin 30 år långa karriär. Kursen dras av FD, redaktör Irene Pakkanen.

Kursinnehåll:

Onsdag 28.8.

 • Vi berättar och bekantar oss med kursen, Irene Pakkanen.
 • Tekniker för hur man bygger upp den journalistiska berättelsen, Jacqui Banaszynski.
 • Hur man får grepp om det väsentliga. Exempel kolumn/kommentar/blog, Hanna Jensen.
 • Vi sträcker på oss mot kvällen. Kroppsövningar för intresserade.

Torsdag 29.8.

 • Tekniker för hur man bygger upp den journalistiska berättelsen, fortsättning, Jacqui Banaszynski.
 • Workshop A och B.
 • I workshop A förädlas kursdeltagarnas artikeidéer under ledning av Reijo Vahtokari.
 • I workshop B ges feedback för egna publicerade artiklar under ledning av Marketta Rentola.

Fredag 30.8.

 • Editeringens vad, var och när, Maija Töyry.
 • Workshop A och B.
 • I workshop A förädlas kursdeltagarnas artikeidéer under ledning av Reijo Vahtokari.
 • I workshop B ges feedback för egna publicerade artiklar under ledning av Marketta Rentola.

Lördag 31.8.

 • Citat som driver artikeln framåt, Lauri Haapanen.
 • Farorna med historieberättandet i journalistens arbete, Maria Mäkelä.

ARBETSSTIPENDIER

Med arbetsstipendierna vill man ge möjlighet till undersökande journalistik, till fördjupning i egen specialisering eller till bakgrundsarbete. För detta delas 5 000 euro ut. Resultatet av arbetet, en journalistisk artikel eller ett program ska publiceras före utgången av 2020. Publiceringsplan som bifogas till ansökan behandlas konfidentiellt.

STUDERANDESTIPENDIER

Stiftelsen delar ut 900 euros stipendier till studerande för slutarbete.

STIPENDIER FÖR SLUTFÖRANDE AV STUDIER

Stipendierna delas ut för att redan yrkesverksamma journalister ska kunna slutföra sina studier.

JOKES-STIPENDIER

Stiftelsen betalar 20 728,49 euros Jokesstipendier för akademiska forskningsprojekt som gagnar hela mediebranschen.

JOKES RESIDENSSTIPENDIER

Jokes beviljar tre residensstipendier hösten 2019. Två tvåveckors residensperioder i Aten utlyses för tiden 2–16.2019 och 14–28.10 i Koroneushuset i samband med Finlands Ateninstitut. Dessutom utlyses en tvåveckors residensperiod i Rom 4–17.11.2019 i Villa Lante.

Med residensstipendierna

 • Stöds kreativt arbete.
 • Ges möjlighet till fördjupning i landets kultur och språk.
 • Stöds möjligheten att bygga upp nätverk, att träffas, att göra besök och samla in bakgrundsmaterial för journalistiskt arbete.

Residensstipendierna täcker boende i enpersons rum samt resorna upp till 300 euro från Helsingfors till residensorten. Därtill beviljas ett 800 euros stipendium för arbete.

Motivering till utdelning

Vid beviljandet av residensstipendier läggs tyngdpunkten på arbetsplanen.

Projekt som hänför sig till landets kultur, språk, ekonomi och politik prioriteras, men residensstipendium kan också sökas för annat yrkes- eller konstnärligt arbete. Stipendier beviljas inte för endast rekreation. Språkkunskaper beaktas, men är inte en förutsättning för att få stipendium.

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER 

Med dessa stipendier stöds medlemmars, som aktivt deltagit i fackligt arbete, studieresor i hemlandet eller utomlands. Stipendierna är avsedda för medlemmar i Finlands Journalistförbund som länge deltagit i facklig verksamhet. Ansökan ska innehålla en redogörelse för den sökandes förtroendeuppdrag inom journalistförbundet.

JYRKI A. JUUTIS MINNESSTIPENDIER

Jyrki A. Juuti var ordförande för Finlands Journalistförbund 1963–1974.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser sammanlagt 4 000 euro för utveckling av färdigheter som behövs i facklig intressebevakning. Stipendiet är avsett för alla FJF-medlemmar. Summan kan beviljas som ett eller flera stipendier.

Ombudsman Anna Kähkönen, 050 551 3961, svarar på frågor i anslutning till stipendierna, toimisto@jokes-saatio.fi.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur Jokes

Broholmsgatan 16, 7. vån, 00530 Helsingfors.