Apurahoja Noda16&Tutki!2016 -konferenssiin

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa haettavaksi apurahat Noda16&Tutki!2016 –konferenssiin osallistumiseen. Konferenssi järjestetään Helsingissä 22.–23. huhtikuuta.

Apurahahaku päättyy 19. helmikuuta 2016 kello 17.00, jolloin apurahahakemuksen tulee olla jätetty säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Järjestelmästä tulostettava sitoumuslomake tulee postittaa allekirjoitettuna säätiön toimistolle 26. helmikuuta mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet löydät täältä.

Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahat haettavana

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.
Haku alkaa 14. tammikuuta ja päättyy 5. helmikuuta kello 16.30.
Apurahahakemus jätetään Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/ . Merkitse hakemuksesi käyttökohteeksi lehtikuvaajarahaston stipendi.

Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle. Sitoumuksen on oltava perillä 10. helmikuuta mennessä.

Apurahaa hakevan valokuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Suomen Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahaan on muuten hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

Hakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus ja hankkeen kustannusarvio. Liitä työnäytteitä hakemuksesi tueksi ja /tai linkki porfolioosi.

Apurahoja ei myönnetä jo käynnissä oleviin koulutuksiin tai matkoihin tai jo toteutuneisiin hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin.

Postitse, sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia tai liitteitä ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön asiamieheltä, toimisto@jokes-saatio.fi, 050 551 3961

Säätiö jatkaa postitettavan sitoumuksen määräaikaa

Jokesin apurahahaku päättyy perjantaina 6. marraskuuta kello 17.30, jolloin sekä sähköisen apurahahakemuksen että postitse lähetettävän allekirjoitetun sitoumuslomakkeen tulee olla perillä. Postin työtaistelun vuoksi kirjepostin kulkemisessa voi olla ongelmia tällä viikolla. Tästä syystä säätiö katsoo viimeistään tiistaina 10. marraskuuta kello 16:00 mennessä säätiön toimistolle saapuneet allekirjoitetut sitoumukset ajoissa saapuneiksi. Sähköiseen järjestelmään apurahahakemus on kuitenkin jätettävä viimeistään perjantaina 6. marraskuuta ennen kello 17.30, minkä jälkeen apurahahaku sulkeutuu.
Apurahasitoumuksen voi myös tuoda säätiön toimistolle. Käyntiosoite on Suomen Journalistiliitto, Siltasaarenkatu 16, 7. krs 00530 Helsinki.

Syksyn apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettaviksi Kopiosto-, opiskelija- ja Sananvapauden apurahat. Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.
Jokesin kahden viikon kielikursseja on tarjolla Saksassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Italiassa, Venäjällä ja Espanjassa. Lisäksi voi hakea Jokesin Tarinallisuuspajaan, joka järjestetään toukokuussa Kaisankodissa, Espoossa.

Haku päättyy 6. marraskuuta kello 17.30, jolloin hakemuksen tulee olla lähetetty sähköiseen apurahajärjestelmään ja järjestelmästä tulostettavan sitoumuksen allekirjoitettuna perillä säätiön toimistolla.

Lue lisää.