Stipendier att söka

Stiftelsen för journalistik kultur utlyser vårens stipendier 2020. Ansökningen öppnar 23 april 2020.

Du kan ansöka om studentstipendium, arbetsstipendium och stipendium för stiftelsens fortbildningskurser. Du kan också, med en fritt formulerad ansökan, ansöka om ett Kopiosto-stipendium för olika ändamål. För akademisk forskning som gynnar branschen kan du ansöka om ett Jokes-stipendium. Yttrandefrihetsstipendier och stipendier ur Jyrki A. Juutis minnesfond beviljas åt medlemmar i Finlands Journalistförbund som under en lång tid deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendier är främst avsedda för personer som arbetar inom pressen och för personer som jobbar inom elektroniska mediers webbpublikationer. Yttrandefrihetsstipendier och stipendier ur Jyrki A. Juutis minnesfond kan beviljas åt alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Läs mer