Höstens ansökningstid för stipendier börjar

Höstens ansökningstid för stipendier börjar

Höstens ansökningstid för Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kulturs stipendier börjar den 13 oktober och slutar den 10 november klockan 16.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendier för stiftelsen språkkurser och yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för medlemmar i Journalistförbundet.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Läs mer.

JOKES utlyser stipendier

JOKES utlyser stipendier

Vårens ansökningstid för Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kulturs stipendier börjar. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendier för stiftelsen språkkurser och yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet.

Ansökningstiden börjar den 5 april och slutar den 5 maj klockan 16. Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

Höstens ansökningstid för stipendier börjar

JOKES utlyser stipendier

Ansökningstiden för stipendier från Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur börjar.

Ansökningstiden slutar den 14 maj klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen. För pressfotografer beviljas respengar för deltagande i den internationella festivalen för fotojournalism i Perpignan.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen eller nätpublikationer. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A Juuts stipendier är avsedda för medlemmar i Finlands journalistförbund.

Läs mer.

Höstens stipendier att söka

Höstens stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier. Ansökningstiden börjar den 14 oktober och går ut den 12 november klockan 16. Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet.

Läs mer

 

JOKES utlyser stipendier

Ansökan om stipendium börjar

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser vårens stipendier. Ansökningstiden börjar den 15 april.

Att söka finns Kopiosto-stipendier för fritt motiverade ändamål samt studerandestipendier, arbetsstipendier och stipendier för stiftelsens kurser. Jokes-stipendier delas ut för akademisk forskning som gynnar branschen. Ny kan man också söka stipendier för stiftelsens Workshop för visualisering av information och språkkurs i estniska i Tallinn.

Förutom Kopiosto-stipendier beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för förkovring i intressebevakning samt Yttrandefrihetsstipendier för Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Läs mer