Ansökan om stipendium börjar

Ansökan om stipendium börjar

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser vårens stipendier. Ansökningstiden börjar den 15 april.

Att söka finns Kopiosto-stipendier för fritt motiverade ändamål samt studerandestipendier, arbetsstipendier och stipendier för stiftelsens kurser. Jokes-stipendier delas ut för akademisk forskning som gynnar branschen. Ny kan man också söka stipendier för stiftelsens Workshop för visualisering av information och språkkurs i estniska i Tallinn.

Förutom Kopiosto-stipendier beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för förkovring i intressebevakning samt Yttrandefrihetsstipendier för Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Läs mer

 

 

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes 30 år jubileumsstipendier. Stipendierna beviljas för kreativt eller undersökande journalistiskt arbete. Arbetsstipendiet är på 9 500 euro.

Stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier på nätet. Vid beviljandet av stipendierna kan även beaktas om den sökande har lämnat in sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

 

Vårstipendier för pressfotografer

Vårstipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser Kopiostostipendier för pressfotografers produktion samt för studier och forskning som nära hänför sig till pressfotografering.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Pressfotografens Kopiosto-fullmakt ska vara inlämnad till Journalistförbundet. I annat fall ska den sökandes rätt till Kopiosto-stipendier motiveras med yrkesverksamhet.

Läs mer

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Stödfonder för journalister och Jokes har publicerat en Journalistens Onlinehatguide. Guiden, skriven av journalisten Johanna Vehko, granskar typiska situationer som en journalist kan möta på grund av online-hat. Även om hatkampanjer för journalister ofta har sitt ursprung i vissa ämnen som journalisten behandlar, fokuserar de inte på själva berättelsen eller de journalistiska val som görs i den. Hatkampanjer är lätta att skilja från legitim kritik eftersom de fokuserar på journalisten. Online- hatguiden ger  tips om hur du skyddar din integritet och vad du ska göra om du blir offer för hat på nätet, hur man hanterar dessa situationer och hur man skyddar sig online.

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Ansökan om stipendium börjar

Jokes stipendier utlyses

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser höstens stipendier. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier delas även ut för akademisk forskning som gagnar branschen. Stipendierna som nu beviljas är avsedda för projekt under 2021.

Ansökningstiden börjar den 22 oktober och går ut den 20 november klockan 16. Då ska den elektroniska ansökan vara inlämnad i systemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer