Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier att söka

 Pressfotografer kan ansöka om stipendium för fotoproduktioner samt för studier eller forskningsprojekt med nära anknytning till pressfoto. Ansökan öppnar 1 augusti 2020. 

Kopiosto-stipendierna är främst ämnade för fotografer som jobbar eller jobbat inom pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.

I denna ansökningsrunda delas dessutom 8 000 euro ut i stipendier åt fotografer som fotar för YLE. Dessa stipendier ska sökas separat. 

Ansökningstiden inleds 1.8.2020 och tar slut 21.8.2020 klockan 16.00 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet.

 

Läs mer