Jokes stipendier utlyses

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser höstens stipendier. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier delas även ut för akademisk forskning som gagnar branschen. Stipendierna som nu beviljas är avsedda för projekt under 2021.

Ansökningstiden börjar den 22 oktober och går ut den 20 november klockan 16. Då ska den elektroniska ansökan vara inlämnad i systemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer