JOKES utlyser stipendier

Ansökningstiden för stipendier från Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur börjar.

Ansökningstiden slutar den 14 maj klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen. För pressfotografer beviljas respengar för deltagande i den internationella festivalen för fotojournalism i Perpignan.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen eller nätpublikationer. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A Juuts stipendier är avsedda för medlemmar i Finlands journalistförbund.

Läs mer.