Vårstipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser Kopiostostipendier för pressfotografers produktion samt för studier och forskning som nära hänför sig till pressfotografering.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Pressfotografens Kopiosto-fullmakt ska vara inlämnad till Journalistförbundet. I annat fall ska den sökandes rätt till Kopiosto-stipendier motiveras med yrkesverksamhet.

Läs mer