Jokes tukemaan journalistien turvaresidenssitoimintaa

Jokes tukemaan journalistien turvaresidenssitoimintaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö tukee 30 000 eurolla journalistien turvaresidenssitoimintaa. Residenssihanke on syntynyt Journalistiliiton aloitteesta ja sen käytännön hallinnoinnista vastaa kansainvälinen Artists at Risk -organisaatio.

Turvaresidenssien tavoite luoda journalisteille mahdollisuus toipua psyykkisesti sodasta, vainosta ja vankeudesta sekä tarjota journalisteille mahdollisuus työskennellä ja verkostoitua Suomessa.  Hanke on alkuvaiheessaan suunnattu Valko-Venäjän, Venäjän ja Ukrainan journalisteille.

Maailman sananvapaustilanne on tällä hetkellä heikko, ja toimittajia vainotaan myös Euroopassa. Erityisen ongelmallinen tilanne on Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Venäjän viranomaiset ovat tehneet riippumattomien medioiden ja niissä työskentelevien toimittajien työn käytännöllisesti katsoen mahdottomaksi. Toimittajia voi uhata jopa 15 vuoden vankeusrangaistus ”valheellisen tiedon” välittämisestä. Valko-Venäjällä vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen vapaassa mediassa työskentelevien journalistien vaino on kiihtynyt ennennäkemättömäksi. Kymmeniä toimittajia on vankilassa, mediayrityksiä on julistettu äärijärjestöiksi ja ihmisiä voidaan pidättää median lukemisesta tai seuraamisesta. Myös Ukrainassa journalistit ovat sodan vuoksi vaarassa. Ukrainassa journalistit ovat sotilaiden erityisenä kohteena, ja uhriluku kasvaa päivä päivältä.

Turvaresidenssien tarjoaminen toimittajille on konkreettinen kädenojennus toimittajilta toimittajille.

Vuonna 1991 perustetun Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tehtäväksi on säädekirjassa määrätty journalistien ammattitaidon kohottaminen ja sananvapauden edistäminen. Tätä tarkoitusta halutaan tukea lahjoittamalla turvaresidenssitoiminnan käynnistykseen 30 000 euroa. Turvaresidenssitoiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 aikana. Myös Helsingin Sanomain Säätiö tiedotti tänään tukevansa hanketta.

 

Hänninen jatkaa Jokesin puheenjohtajana

Hänninen jatkaa Jokesin puheenjohtajana

Jokesin hallitus valitsi perjantaina vuosikokouksessaan hallituksen jäsenet vuosille 2022 – 2026. Säätiön hallitukseen nimettiin toimittaja Suvi Ahola Helsingin Sanomista, vapaa toimittaja, tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja Janne Toivonen Ylestä. Hallituksessa jatkavat toimittajat Päivi Alasuutari Kalevasta, Ailaliisa Laurila Karjalan Heimosta ja Lauri Lehtinen Suomen Kuvalehdestä.

Hallitus valitsi Ville Hännisen jatkamaan puheenjohtajana. Hänninen on toiminut säätiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020. Varapuheenjohtajaksi valittiin Päivi Alasuutari.

Säätiön vuosikokouksessa nimettiin myös Lehtikuvaajarahaston uudet jäsenet. Rahaston hoitokuntaan nimettiin valokuvaaja Pete Aarre-Ahtio Ilta-Sanomista, vapaa valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen ja valokuvaaja Kirsi-Maarit Venepalo Salon Seudun Sanomista. Kausi jatkuu valokuvaaja Jarmo Kontiaisella Kalevasta, vapaalla kuvatoimittajalla Sarri Kukkosella ja valokuvaaja Jukka Ritolalla Aamulehdestä.

Journalistien tukirahaston hoitokuntaan nimettiin jatkamaan vuodet 2022-2024 toimittajat Timo Huovinen Ylestä, Matti Posio Lännen Mediasta ja Marja Honkonen Journalistista.

Ylimääräiset Kopiosto-apurahat myönnetty

Ylimääräiset Kopiosto-apurahat myönnetty

Kopioston tekijäjärjestöt ovat jakaneet ylimääräiset Kopiosto-apurahat. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 174, ja hakemusten yhteissumma oli 841 272 euroa. Apuraha myönnettiin 65 apurahan hakijalle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 145 000 euroa.

Myönnetyt apurahat rahoitetaan Kopiostolle kertyneistä tiettyjen sanoma- ja aikakauslehtien arkistolupien korvauksista vuosilta 2015–2020. Apurahan saamisen edellytyksenä oli, että tekijä on työskennellyt joko työsuhteisesti tai freelancerina Helsingin Sanomille, Karjalaiselle, Mikrobitille, Suomen Kuvalehdelle, Tekniikan Maailmalle tai Arkkitehti-lehdelle.

Todella moni hyvä hanke jäi ilman rahoitusta, sillä jaettava rahamäärä oli pieni suhteessa hakemuksiin. Jokes-säätiön hallitus toivoo, että ne hakijat, joille ei apurahaa tästä hausta myönnetty, hakisivat säätiön kevään haussa uudelleen apurahaa. Apurahahaku on parhaillaan meneillään ja päättyy 14. toukokuuta kello 16.

Katso kaikki myönnetyt apurahat täältä.

Kevään apurahahaku alkaa

Kevään apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön kevään apurahahaku alkaa torstaina 14. huhtikuuta. Haku päättyy 15. toukokuuta kello 16.

Haettavana ovat Kopiosto-apurahat vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin sekä opiskelijastipendit, työskentelyapurahat ja apurahat säätiön kursseille. Alaa hyödyttävään akateemiseen tutkimukseen jaetaan Jokes-apurahoja. Lehtikuvaajille myönnetään matka-apurahoja Perpignanin kansainväliseen kuvajournalismifestivaaliin osallistumiseen.

Kopiosto-apurahojen lisäksi myönnetään Jyrki A. Juutin stipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen ja Sananvapauden apurahoja pitkään ay-toiminnassa mukana olleille Journalistiliiton jäsenille.

Säätiön ammatillisissa pajoissa syvennytään syksyllä 2022 podcastien käsikirjoittamiseen, tietokirjan kirjoittamiseen ja tiedon visualisointiin.

Lue lisätiedot syksyn kursseista ja tarkemmat hakuohjeet täältä.

Ylimääräiset Kopiosto-apurahat myönnetty

Ylimääräinen Kopiosto-apurahahaku alkaa

Kopioston tekijäjärjestöt jakavat apurahoja Arkkitehti-lehden, Helsingin Sanomien, Karjalaisen, Mikrobitin, Suomen Kuvalehden ja Tekniikan Maailman tekijöille. Haku alkaa perjantaina 11. maaliskuuta ja päättyy 5. huhtikuuta kello 16.

Nyt jaossa oleva ylimääräinen 145 000 euron apurahasumma on kertynyt tekijänoikeuskorvauksista, joita näiden lehtien kustantajat ovat maksaneet lehtien digitoinnista ja käytöstä. Apurahoja jaetaan lehtien työsuhteisille ja freelance-tekijöille, esimerkiksi toimittajille, päätoimittajille, valokuvaajille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille sekä muille sisältöä tekeville ammattilaisille.

Apurahahaku järjestetään Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, apurahajärjestelmän kautta. Näihin apurahoihin ei vaikuta aiemmin Jokesilta tai muilta Kopioston jäsenjärjestöiltä saadut apurahat, eikä näistä aiheudu karenssia tuleviin apurahoihin.

Kopioston jäsenjärjestöt ovat nimenneet omat edustajansa hoitokuntiin, jotka tekevät päätökset apurahansaajista. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.

Tämä apurahahaku järjestetään yhteistyössä Aikakauslehtien Päätoimittajien, Grafian, Finlands svenska författareföreningin, Finnfoton, FOT:en, Kuvaston, Kuvittajien, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen, Päätoimittajien yhdistyksen, Sarjakuvantekijöiden, Suomen arvostelijain liiton, Suomen journalistiliiton, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen Tiedetoimittajain liiton ja Suomen Tietokirjailijoiden kesken. Päätökset apurahoista tehdään huhtikuun lopussa.

Lehtikuvaajille matka-apurahoja Perpignaniin

Lehtikuvaajille matka-apurahoja Perpignaniin

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön kevään haussa jaetaan lehtikuvaajille matka-apurahoja Visa Pour L’Image -festivaaleille. Perpignanin kansainvälinen kuvajournalismifestivaali järjestetään vuosittain Etelä-Ranskassa. Festivaaliohjelmaan kuuluu näyttelyitä, konferensseja ja keskustelutilaisuuksia. Festivaalin yhteydessä jaetaan palkintoja lehtikuville useissa sarjoissa.

Festivaaliin osallistumiseen myönnetään 1 500 euron matka-apurahoja. Normaalisti lehtikuvaajien apurahat myönnetään säätiön Lehtikuvaajarahastosta, mutta koronan vaikeutettua ulkomaanmatkojen suunnittelua säätiö haluaa antaa mahdollisuuden festivaaleille osallistumiseen elokuussa. Syksyn Lehtkuvaajarahaston apurahojen syksyn haku päättyy vasta Perpignanin festivaalin jälkeen.

Tänä vuonna Perpignanin kansainvälinen kuvajournalismifestivaali järjestetään 27.8.-11.9. Ammattilaisille suunnatun ohjelman ajankohta on 28.8.-4.9.  Säätiön kevään apurahahaku alkaa huhtikuun puolivälissä.