Handbok för journalister som utsätts för näthat

Stödfonder för journalister och Jokes har publicerat en Journalistens Onlinehatguide. Guiden, skriven av journalisten Johanna Vehko, granskar typiska situationer som en journalist kan möta på grund av online-hat. Även om hatkampanjer för journalister ofta har sitt ursprung i vissa ämnen som journalisten behandlar, fokuserar de inte på själva berättelsen eller de journalistiska val som görs i den. Hatkampanjer är lätta att skilja från legitim kritik eftersom de fokuserar på journalisten. Online- hatguiden ger  tips om hur du skyddar din integritet och vad du ska göra om du blir offer för hat på nätet, hur man hanterar dessa situationer och hur man skyddar sig online.

Handbok för journalister som utsätts för näthat