Stipendier att söka

Stipendier att söka

Stiftelsen för journalistik kultur utlyser vårens stipendier 2020. Ansökningen öppnar 23 april 2020.

Du kan ansöka om studentstipendium, arbetsstipendium och stipendium för stiftelsens fortbildningskurser. Du kan också, med en fritt formulerad ansökan, ansöka om ett Kopiosto-stipendium för olika ändamål. För akademisk forskning som gynnar branschen kan du ansöka om ett Jokes-stipendium. Yttrandefrihetsstipendier och stipendier ur Jyrki A. Juutis minnesfond beviljas åt medlemmar i Finlands Journalistförbund som under en lång tid deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendier är främst avsedda för personer som arbetar inom pressen och för personer som jobbar inom elektroniska mediers webbpublikationer. Yttrandefrihetsstipendier och stipendier ur Jyrki A. Juutis minnesfond kan beviljas åt alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Läs mer

Stipendium för kreativt arbete

Stipendium för kreativt arbete

Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, har genom ett brådskande beslut öppnat en stipendieansökan för frilansar. Stipendium ges för kreativt arbete. Sammanlagt delas 30 stycken stipendier på 5 800 euro ut. Stipendierna beviljas på basen av en arbetsplan och ges åt frilansjournalister, illustratörer och grafiker.

Det handlar om att tidigarelägga ansökan för frilansarnas arbetsstipendier. Många frilansar har nu en möjlighet att jobba på arbetsstipendium eftersom uppdrag inhiberas på grund av coronaviruset.

Dessa Kopiosto-stipendier är främst för pressens frilansar samt för frilansar som jobbar eller jobbat för elektroniska mediers webbpublikationer.

Ansökan börjar 16 mars och slutar den 26 mars kl. 16.00. Besluten fattas 8 april.

Läs mer på finska.