Syksyn apurahan sai 123 journalistia

Jokesin hallitus jakoi syksyn Kopiosto-apurahat sekä Sananvapauden apurahat. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 278, eli hieman vähemmän kuin viime vuosina on tavannut. Apuraha myönnettiin 123 hakijalle ja myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 298 306 euroa.

Suurimmat apurahat myönnettiin tänä vuonna tutkimukseen.

Katso täältä myönnetyt apurahat.

(svenska) Stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och
Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Stipendierna beviljas för fortbildning, kompletterande av yrkesskicklighet, språkstudier, forskning som har anknytning till branschen samt för arbete som fördjupar yrkesbilden. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål få stöd. Av skriftliga projekt ges de företräde som är betydande eller till nytta för journalistkåren. Stipendierna beviljas inte för grundutbildning, arbetsresor eller för enbart rekreation.

Ansökningstiden går ut 8.11.2013 kl. 16.00, då ansökningarna senast ska finnas i det elektroniska ansökningssystemet. Den bifogade förbindelsen skickas per post och måste vara på stiftelsens kansli senast 15.11. 2013.

Kopiosto-apurahat haettavana vuodelle 2014

Jokesin apurahahaku vuoden 2014 hankkeisiin alkaa torstaina 17. lokakuuta ja päättyy perjantaina 8. marraskuuta kello 16.00. Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Kirjallisista hankkeista asetetaan etusijalle journalistisen ammattikunnan kannalta hyödylliset tai merkittävät kohteet. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Myös Jokesin perinteiset kielikurssit ovat haettavana. Ensi kevään kahden viikon kielikursseilla opiskellaan ranskaa, saksaa, englantia, espanjaa ja ruotsia.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat. Kopiosto-apurahoja on myönnetty rajoitetussa määrin myös sähköisten viestimisen palveluksessa työskenteleville journalisteille. Sananvapauden apurahoja rajoitus ei koske.
Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään.

Stipendejä Journalismin päivään osallistumiseen

Valtakunnallinen journalismin päivä järjestetään perjantaina 11. lokakuuta 2013 Lume-keskuksessa, Helsingissä.
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakaa stipendejä pitkämatkalaisten osallistumiseen. Stipendiä voi hakea matkakuluihin ja majoitukseen. Majoitusta tuetaan korkeintaan 100 euroon saakka.

Hakemus tehdään säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/.

Hakemus on lähetettävä sähköiseen apurahajärjestelmään 20. syyskuuta mennessä. Hakemukseen liitettävä sitoumus on tulostettava järjestelmästä, allekirjoitettava ja postitettava säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 27. syyskuuta mennessä.

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Näistä stipendeistä ei synny karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Lisätietoa säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, puh. 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi

Kevään apurahat jaettu

Jokesin hallitus on jakanut kevään apurahat. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 94.

5000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin poikkeuksellisesti neljä, sillä tänä vuonna hakemusten taso oli korkea. Apurahan saivat Markus Hotakainen Naama irvessä – myytti urheiluhulluudesta -hankkeeseen, Jenni Leukumaavaara kaivosalan ympäristövaikutuksia koskevan jutun taustatyötä varten, Kimmo Oksanen neljääntoista sairaalaan sijoittuvan dokumenttiromaanin kirjoittamiseen ja Anu Silfverberg projektiin “Kuinka meidän käy?”.

Jyrki A. Juutin 4000 euron muistostipendin edunvalvotataitojen kehittämiseen sai Marianne Leskinen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaan. Leskinen tutkii opinnäytetyössään Journalistiliiton luottamusmiehiä: mikä on luottamusmiesaseman vaikutus luottamusmiehen myöhempään työuraan, ja millaiset henkilöt luottamusmiestehtäviin hakeutuvat. Tiedonhakupajaan ja Visuaalisen journalismin kurssille valittiin kummallekin 12 journalistia.

Katso myönnetyt apurahat täältä.

Århus-apuraha kolmelle journalistille

Jokesin hallitus on myöntänyt kolme apurahaa Nordisk Journalistcenterin Århus 2013: Fra Island til USA -kurssille. Apurahan saivat Peter Marten (3523 euroa), Mikaela Weurlander (3850 euroa) ja Jenni Joensuu (3500 euroa). Kahden kuukauden pohjoismainen journalistikurssi järjestetään Århusissa Tanskassa keväällä 2013.

Kevään apurahat haettavina

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa kevään apurahat haettaviksi. Haku alkaa torstaina 11. huhtikuuta ja päättyy 3. toukokuuta.

Haettavina ovat 19 700 euron Jokes-apuraha, Jyrki A. Juutin muistostipendit, kolme 5000 euron työskentelyapurahaa sekä kurssistipendejä kahdelle Jokesin täydennyskoulutuskurssille.

Apurahoja haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Lisätietoa haettavista apurahoista
.

Jokesin puheenjohtajaksi Irene Pakkanen

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö valitsi vuosikokouksessaan säätiön puheenjohtajaksi tutkija, vapaa toimittaja Irene Pakkasen Rautalammilta. Säätiön hallituksessa jatkavat toimittajat Aapo Parviainen, Annika Korpimies, Antti Manninen ja Matti Litukka. 20 vuoden hallituspestin jälkeen paikkansa jättäneen säätiön pitkäainkaisen puheenjohtajan Juhani Kemin tilalle säätiön hallitukseen valittiin toimittaja Matti Heikura Oulusta.

Lehtikuvaajarahaston stipendit nyt haettavana

Jokesin Lehtikuvaajarahasto myöntää anomuksesta vuosittain apurahoja valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Rahaston perusvarat tulevat Kopiosto ry:n keräämistä lehtikuvaajien kuvien valokopiointikorvauksista.
Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin tai jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin matkoihin tai koulutuksiin, eikä virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin.

Apurahaa haetaan Jokesin sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Rekisteröidy järjestelmään, täytä hakemus, perustele hankkeesi ja laadi talousarvio. Valitse apurahan käyttökohteeksi Lehtikuvaajarahaston stipendi. Tulosta hakemus ja sitoumus paperille ja lähetä allekirjoitettuna osoitteeseen:

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, Jokes
“Lehtikuvaajarahaston apurahahaku”
Siltasaarenkatu 16 7.krs
00530 Helsinki

Kuvia ei tarvitse tulostaa hakemuksen mukaan, vaan ne voi ladata sähköiseen järjestelmään.

Hakemus on lähettävä määräaikaan mennessä niin kirjeitse kuin sähköisen järjestelmän kautta. Hakemuksia tai liitteitä ei oteta vastaan faksilla tai sähköpostilla. Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta. Myönnetystä apurahasta seuraa kolmen vuoden karenssi.

Haku päättyy maanantaina 4.3.2013. Hakemus on toimitettava 1. luokan kirjeenä, maksimissaan A4 -koossa (Huom! ei maksikirjeenä). Viimeisen hakupäivän postileima riittää kotimaan lähetyksissä. Ulkomailta saapuvien lähetysten on oltava perillä 4.3.2013 mennessä.