Kevään apurahat jaettu

Jokesin hallitus myönsi kevään apurahat maanantain kokouksessaan. Määräaikaan mennessä saapui 128 hakemusta, ja apurahan sai yhteensä 35 journalistia.

5000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin yhteensä viisi. Apurahan saivat Tuula Malin, Tapio Neva, Tuomo Tamminen, Salla Nazarenko, Simo Sipola ja Hannamari Shakya.

Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille osallistumiseen myönnettiin apurahat Anna-Erika Heikkilälle ja Riikka Kostiaiselle. Jyrki A. Juutin muistostipendi edunvalvontataitojen kehittämiseen myönnettiin Heikki Jokiselle.

Samalla nimettiin osallistujat Editoija digimaailmassa -kurssille sekä Jokesin Multimediapajaan.
Sanoin ja Kuvin -kurssille ja Tiedonhakupajaan ei tullut riittävästi hakemuksia, joten kursseja ei järjestetä.

Säätiö myönsi lisäksi kaksi 19 700 euron tutkimusapurahaa, mutta apurahansaajat julkistetaan vasta syksyllä Journalismin päivän yhteydessä Helsingin Lume-keskuksessa.

Seuraavan kerran apurahoja voi hakea syksyllä, loka-marraskuussa, vuoden 2015 hankkeisiin.
Katso kaikki apurahansaajat.

Lehtikuvaajarahasto jakoi 39 884 euroa

Jokesin Lehtikuvaajrahasto jakoi kevään kokouksessaan 11 Kopiosto-apurahaa.

Apurahan saivat
Vesa Jyrki
5200 euroa MediaStormin Storytelling Workshopiin osallistumiseen New Yorkissa.

Hartikainen Timo
814 euroa vanhusten elämää palvelutalossa kuvaavan valokuvanäyttelyn kuluihin.

Pälviranta Harri
4000 euroa Suuri asekeskustelu -videoteoksen toteuttamiseen.

Metso Juha
7 500 euroa VOODOO – elämän ympyrä –valokuvanäyttelyn vedostuksiin.

Rautaheimo Kaisa
3170 euroa Kunnon pojat –dokumenttiprojektin kuluihin.

Kilpiäinen Jaakko
6000 euroa “Kosto elää” -valokuvanäyttelyyn Koston kylältä Koillismaalta.

Vuoma Laura
1200 euroa Advanced Multimedia Storytelling workshopiin osallistumiseen Roomassa.

2015163 Saarinen Sanni
1500 euroa Georgian pakolaisten elämää dokumentoivaan valokuvaprojektin kuluihin. Kohdeapuraha.

Photo Do –yhdistys
3 500 euroa Photo Do Forumin järjestämiseen.

Värri Taina
5000 euroa Imagen ja Radio Cityn historiaa kuvaavan digitaaliseen julkaisuun, kuva-arkiston läpikäymiseen ja digitoimiseen.

Rastenberger Patrik
3000 euroa Noarootsi-tietokirjan kuvitukseen ja valokuvanäyttelyyn.

Suraavan kerran Lehtikuvaajarahaston apurahoja voi hakea jo kesän aikana. Haku alkaa 16. kesäkuuta ja päättyy 24. elokuuta 2014.

Irene Pakkanen jatkaa Jokesin puheenjohtajana

Jokesin vuosikokous valitsi freelance-toimittaja Irene Pakkasen yksimielisesti jatkamaan säätiön puheenjohtajana. Säätiön hallituksesta puolet oli erovuorossa. Vuosiksi 2014 -2018 hallitukseen nimettiin Antti Manninen Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksestä, Aapo Parviainen Radio- ja televisiotoimittajien liitosta sekä Irene Pakkanen SFJ:stä. Varapuheenjohtajana jatkaa Aapo Parviainen. Säätiön hallituspestit kestävät neljä vuotta. Kausi jatkuu vuoteen 2016 saakka Matti Heikuralla (PSSY), Annika Korpimiehellä (SAL) ja Matti Litukalla (PJY).

Lehtikuvaajarahasto nimetty

Jokesin Lehtikuvaajarahaston hoitokuntaan on nimetty STT-Lehtikuvan valokuvaaja Antti Aimo-Koivisto Helsingistä, Kalevan valokuvaaja Jarmo Kontiainen Oulusta, Otavamedian valokuvaaja Markus Pentikäinen Helsingistä, freelance-valokuvaaja Kari Kuukka Porvoosta, Salon Seudun Sanomien valokuvaaja Kirsi-Maarit Venetpalo Salosta sekä
valokuvaaja Martti Larikka Tampereelta.

Hoitokunnan tehtävänä on tehdä esitykset siitä, miten lehtikuvaajien työn valokopioinnista kertyvät Kopiosto-apurahat jaetaan apurahanhakijoille.

Hoitokunta kutsutaan koolle heti alkuvuodesta ja Kopiosto-apurahat valokuvaajille laitetaan hakuun jo ennen kesää.

Jokesin Lehtikuvaaja-rahaston toimintaa muutetaan

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö on päättänyt uudistaa Lehtikuvaajarahaston toimintaa tänä vuonna. Rahaston hoitokuntaan nimetään viisi valokuvaajajäsentä Journalistiliiton suurimmista lehdistöyhdistyksistä ja yksi Suomen Lehtikuvaajista. Hoitokunnan tehtävänä on valmistella säätiölle esitykset siitä, miten valokuvaajien Kopiosto-apurahat jaetaan.
Hoitokunnan kausi on kaksi vuotta. Tehtävään nimettävä valokuvaaja on hoitokuntakautensa ajan karenssissa, eikä voi saada apurahoja hoitokunnalta. Säätiön hallitus tekee päätöksen hoitokunnan kokoonpanosta kokouksessaan 28.2.2014. Aikaisemmin hoitokunnan jäsenistä teki esityksen ainoastaan Suomen Lehtikuvaajat ry.

Säätiön tavoitteena on tällä muutoksella varmistaa se, että rahastolle kertyvät lehtikuvan valokopiointikorvaukset käytetään Kopioston ohjeistuksen mukaisesti lehtikuvaajien apurahoihin.

Lehtikuvaajarahaston apurahoja voivat hakea ne valokuvaajat, jotka ovat jättäneet Kopiosto-valvontavaltakirjan Journalistiliitolle sekä ne kuvaajat, joiden oikeus apurahaan on muuten perusteltavissa valokuvauksen Kopiosto-korvaukseen oikeuttavalla ammatillisella toiminnalla.
Lehtikuvan valokopiointikorvauksista menee tällä hetkellä 50 % kustantajille. Tekijöille tulevasta osuudesta 2/3 menee tällä hetkellä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto, Finnfoto ry:lle ja 1/3 Suomen Journalistiliitolle, joka on ulkoistanut Kopiosto-korvausten jaon Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle.

Syksyn apurahan sai 123 journalistia

Jokesin hallitus jakoi syksyn Kopiosto-apurahat sekä Sananvapauden apurahat. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 278, eli hieman vähemmän kuin viime vuosina on tavannut. Apuraha myönnettiin 123 hakijalle ja myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 298 306 euroa.

Suurimmat apurahat myönnettiin tänä vuonna tutkimukseen.

Katso täältä myönnetyt apurahat.

(svenska) Stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och
Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Stipendierna beviljas för fortbildning, kompletterande av yrkesskicklighet, språkstudier, forskning som har anknytning till branschen samt för arbete som fördjupar yrkesbilden. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål få stöd. Av skriftliga projekt ges de företräde som är betydande eller till nytta för journalistkåren. Stipendierna beviljas inte för grundutbildning, arbetsresor eller för enbart rekreation.

Ansökningstiden går ut 8.11.2013 kl. 16.00, då ansökningarna senast ska finnas i det elektroniska ansökningssystemet. Den bifogade förbindelsen skickas per post och måste vara på stiftelsens kansli senast 15.11. 2013.

Kopiosto-apurahat haettavana vuodelle 2014

Jokesin apurahahaku vuoden 2014 hankkeisiin alkaa torstaina 17. lokakuuta ja päättyy perjantaina 8. marraskuuta kello 16.00. Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Kirjallisista hankkeista asetetaan etusijalle journalistisen ammattikunnan kannalta hyödylliset tai merkittävät kohteet. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Myös Jokesin perinteiset kielikurssit ovat haettavana. Ensi kevään kahden viikon kielikursseilla opiskellaan ranskaa, saksaa, englantia, espanjaa ja ruotsia.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat. Kopiosto-apurahoja on myönnetty rajoitetussa määrin myös sähköisten viestimisen palveluksessa työskenteleville journalisteille. Sananvapauden apurahoja rajoitus ei koske.
Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään.

Stipendejä Journalismin päivään osallistumiseen

Valtakunnallinen journalismin päivä järjestetään perjantaina 11. lokakuuta 2013 Lume-keskuksessa, Helsingissä.
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakaa stipendejä pitkämatkalaisten osallistumiseen. Stipendiä voi hakea matkakuluihin ja majoitukseen. Majoitusta tuetaan korkeintaan 100 euroon saakka.

Hakemus tehdään säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/.

Hakemus on lähetettävä sähköiseen apurahajärjestelmään 20. syyskuuta mennessä. Hakemukseen liitettävä sitoumus on tulostettava järjestelmästä, allekirjoitettava ja postitettava säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 27. syyskuuta mennessä.

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Näistä stipendeistä ei synny karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Lisätietoa säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, puh. 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi

Kevään apurahat jaettu

Jokesin hallitus on jakanut kevään apurahat. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 94.

5000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin poikkeuksellisesti neljä, sillä tänä vuonna hakemusten taso oli korkea. Apurahan saivat Markus Hotakainen Naama irvessä – myytti urheiluhulluudesta -hankkeeseen, Jenni Leukumaavaara kaivosalan ympäristövaikutuksia koskevan jutun taustatyötä varten, Kimmo Oksanen neljääntoista sairaalaan sijoittuvan dokumenttiromaanin kirjoittamiseen ja Anu Silfverberg projektiin “Kuinka meidän käy?”.

Jyrki A. Juutin 4000 euron muistostipendin edunvalvotataitojen kehittämiseen sai Marianne Leskinen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaan. Leskinen tutkii opinnäytetyössään Journalistiliiton luottamusmiehiä: mikä on luottamusmiesaseman vaikutus luottamusmiehen myöhempään työuraan, ja millaiset henkilöt luottamusmiestehtäviin hakeutuvat. Tiedonhakupajaan ja Visuaalisen journalismin kurssille valittiin kummallekin 12 journalistia.

Katso myönnetyt apurahat täältä.